தலைவனுக்கு பெருமையினைத் தந்த புலிவீரன் லெப்.கேணல் லக்ஸ்மன் .!

‘தமிழீழம்’ இது தனித்த ஒன்றுதான்; பிரிந்த இரண்டின் சேர்க்கையல்ல. ஒரே இனம், ஒரே மொழி, ஒரே நிலம், ஒரே வானம், ஒரே கடல், ஒரு தமிழீழம்; தமிழீழம் தனியென்றே

Read More